Tin tức và Sự kiện

Thư viện ảnh

Giới thiệu

Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trường Đại học Xây dựng

Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trường Đại học Xây dựng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Đại học Xây dựng và BCH Thành Đoàn Hà Nội. Trải qua hơn 60 năm đào tạo, 50 năm thành lập của Nhà trường, Đoàn Thanh niên trường có nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Đoàn viên, sinh viên.

Đoàn viên

  • GẶP MẶT, CHÚC TẾT SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐANG HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘ

    Xem chi tiết
  • TỔ THẢO LUẬN SỐ 5 VỚI CHỦ ĐỀ "SINH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

    Xem chi tiết
  • HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXVII, NHIỆM KỲ 2022 - 2024

    Xem chi tiết