CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN CANH TRỜI, TẾT ĐOÀN KẾT - THẮM TÌNH QUÂN DÂN” VÀ "TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ" NĂM 2022

  • Bắt đầu: 19/02/2022 09:00
  • Kết thúc: 19/02/2022 18:00
  • Địa điểm: Đại học Xây Dựng Hà Nội
  • Lượt xem: 269

CHƯƠNG TRÌNH “XUÂN CANH TRỜI, TẾT ĐOÀN KẾT - THẮM TÌNH QUÂN DÂN” VÀ "TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ" NĂM 2022