Tin tức và Sự kiện

Thư viện ảnh

Giới thiệu

Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trường Đại học Xây dựng

Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trường Đại học Xây dựng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Đại học Xây dựng và BCH Thành Đoàn Hà Nội. Trải qua hơn 60 năm đào tạo, 50 năm thành lập của Nhà trường, Đoàn Thanh niên trường có nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Đoàn viên, sinh viên.

Đoàn viên

  • CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ BA, NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

    Xem chi tiết
  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG ĐỢT 1 – NĂM 2023

    Xem chi tiết
  • GIAO LƯU BÓNG ĐÁ GIỮA CBSV HUCE - CBSV NEU

    Xem chi tiết