TỔ THẢO LUẬN SỐ 5 VỚI CHỦ ĐỀ "SINH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ" THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ngày 19/12/2023 Tổ thảo luận số 5 với chủ đề “Sinh viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị” được tổ chức tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Chương trình tập trung góp ý vào Báo cáo chính trị của Đại hội và chủ đề trọng tâm của công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam. Đây là cơ hội để các bạn hội viên, sinh viên, cán bộ Hội sinh viên cả nước được trao đổi, thảo luận, nêu quan điểm, đề xuất giải pháp vì mục tiêu nâng cao công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Tại buổi thảo luận, Ban Tổ chức chủ trì điều hành và các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến thảo luận về văn kiện Đại hội và về chủ đề “Sinh viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị”, các ý kiến tham gia đều rất tâm huyết, thể hiện sự quan tâm tìm hiểu các văn kiện được chuẩn bị từ trước của Đại hội cũng như các vấn đề thực tiễn đang diễn ra trong xã hội và các tổ chức Hội sinh viên cả trong cũng như ngoài nước.

Theo tổng kết của Ban Tổ chức, Tổ thảo luận số 5 là đơn vị có nhiều ý kiến đóng góp nhất trong các tổ thảo luận của Đại hội. Các ý kiến đóng góp được Ban Tổ chức, Tổ Thư ký ghi nhận, tổng hợp và báo cáo lên Đại hội để hoàn thiện các văn bản, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chúc mừng Tổ Thảo luận số 5 với chủ đề “Sinh viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị” đã hoàn thành nhiệm vụ, chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp.

Nguồn: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Hanoi University of Civil Engineering