THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG ĐỢT 1 – NĂM 2023

Theo Kế hoạch công tác của Đảng ủy Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2023, Đảng ủy Trường tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho những đối tượng sẽ kết nạp Đảng vào đợt 1 năm 2023.

Yêu cầu: Kỳ gần nhất đạt 2.5 trở lên

Sinh viên đăng ký theo danh sách của Khoa gửi về VP Đảng ủy trước 26/5/2023

Thông tin chi tiết phía dưới

avatar