THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI SINH VIÊN GIỎI NĂM HỌC 2023 - 2024

📣📣📣 Thông báo danh sách phòng thi Sinh viên giỏi năm học 2023-2024 chi tiết 👇🏻👇🏻👇🏻