THÔNG BÁO: CUỘC THI OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC

THÔNG BÁO: CUỘC THI OLYMPIC VẬT LÝ SINH VIÊN TOÀN QUỐC

Lần thứ XXIV - Năm 2022 

Olympic Vật lý sinh viên là cuộc thi thường niên do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hội Vật lý Việt Nam và các trường đại học, cao đẳng trong cả nước tổ chức góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý!

——————————————————