Sứ mệnh

Vì một cuộc sống tốt đẹp thì bản thân mỗi chúng ta đều cần xác định được mục đích để tồn tại, theo đó đặt ra mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ để phát triển cá nhân, tổ chức và xã hội cùng nhau phát triển toàn diện.

Trong thực tế, đối với các hoạt động liên quan đến hoạt động hàng ngày bao gồm cả công việc thì chúng ta không thể không nhắc tới đến hai từ “ sứ mệnh”. Vậy khái niệm sứ mệnh, sứ mệnh cá nhân, ví dụ về sứ mệnh công ty cũng như tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi được hiểu như thế nào?,…

Trong nội dung dưới đây, TBT Việt Nam sẽ cùng các bạn làm rõ những nội dung trên.