Sinh viên Khoa Cơ khí Xây dựng đạt thành tích cao trong kì thi Olympic toàn quốc lần thứ XXVII

Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXVII năm 2015 khu vực phía Bắc được đăng cai và tổ chức tại trường Đại học Thủy lợi vào ngày 19 tháng 4 năm 2015. Trường Đại học Xây dựng  tham gia với 89 sinh viên tranh tài ở 7/10 môn thi, trong đó khoa Cơ khí xây dựng với 17 sinh viên dự thi ở 02 môn là “Chi tiết máy” và “Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy”. Đây là các sinh viên thuộc các khóa K56 và K57, trong đó có 04 bạn nữ.

Kết quả, các sinh viên của Khoa đã đạt: 03 giải Nhất cá nhân, 03 giải Nhì cá nhân,  và 01 giải  Nhất đồng đội môn thi “Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy”; 02 giải Ba cá nhân, 03 giải Khuyến khích các nhân  môn thi “Chi tiết máy”. Góp phần vào thành tích chung của Trường trong kỳ thi này.

Một số thông tin về kỳ thi Olympic Cơ học toàn Quốc lần thứ XXVII – 2015:

Kỳ thi thu hút 668 thí sinh đến từ 20 trường ĐH-CĐ ở miền Bắc, 69 thí sinh / 5 trường ở miền Trung, 425 thí sinh / 17 trường ở miền Nam tham gia tranh tài ở 10 nội dung thi gồm: Cơ học đất, Thủy lực, Cơ học kết cấu, Cơ lý thuyết, Chi tiết máy, Nguyên lý máy, Sức bền vật liệu, Ứng dụng tin học trong cơ lý thuyết, Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy và Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy.

Hội thi Olympic Cơ học nhằm đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu của sinh viên các trường ĐH-CĐ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn cơ học, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ có niềm đam mê về lĩnh vực cơ học của sinh viên các ngành kỹ thuật trên toàn quốc.