RECAP CHỦ NHẬT XANH 17/9/2023

Nhằm hưởng ứng Kế hoạch ngày chủ nhật xanh thứ hai (17/9/20232023), phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới, vận động đoàn viên, sinh viên nâng cao nhận thức và hành động trong các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp, Ban tình nguyện trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức Chuỗi hoạt động “Chủ nhật xanh” nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện, tinh thần nhiệt huyết và xung kích của tuổi trẻ Xây dựng.