Liên chi Đoàn Khoa Xây dựng công trình biển và Dầu khí

Liên chi Đoàn khoa xây dựng Công trình biển & Dầu khí là đơn vị trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Xây dựng. Qua thời kỳ hình thành và phát triển, đến nay Liên chi đoàn khoa XD Công trình biển & Dầu khí đã và đang quản lý 8 Chi đoàn trực thuộc và Đội sinh viên tình nguyện khoa XD Công trình biển & Dầu khí.

Với bề dày truyền thống, cùng lịch sử hình thành và phát triển, Liên chi Đoàn Khoa XD Công trình biển & Dầu khí luôn đi đầu trong các phong trào thành niên và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ở công tác đoàn mà đoàn trường giao. Qua đó đã đạt được nhiều thành công và được sự tín nhiệm rất lớn từ phía Ban chủ nhiệm khoa XD Công trình biển & Dầu khí cũng như được sự tin tưởng của Đoàn trường, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ở công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên, đạt được sự tín nhiệm của Ban chủ nhiệm khoa XD CTB & DK và đã góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh các phong trào, hoạt động trong rất nhiều thế hệ sinh viên của khoa nói riêng và của toàn trường nói chung.

Liên chi Đoàn Khoa XD CTB & DK là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, sinh viên Khoa XD CTB & DK là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Ban chủ nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, sinh viên, tổ chức và phát động các phong trào, các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên trong và ngoài khoa XD Công trình biển & Dầu khí.

Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng và việc nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên luôn được xem là mục tiêu hàng đầu, xuyên suốt trong tất cả hoạt động của Liên chi Đoàn Khoa XD Công trình biển & Dầu khí. Cùng với sự phát triển công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên, thái độ và ý thức của sinh viên đã có chuyển biến tích cực; nhiều sinh viên đã quan tâm hơn và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào Thanh niên do Liên chi Đoàn Khoa XD CTB & DK tổ chức và đã đạt được nhiều thành công trong công tác học tập cũng như công tác đào và phong trào hoạt động.

Với nhiệm vụ và mục tiêu hàng đầu là nhịp cầu gắn kết giữa các bạn sinh viên trong khoa với nhau và giữa sinh viên với giảng viên, Ban chấp hành Liên chi đoàn thường xuyên kết hợp với Ban chủ nhiệm Khoa để tổ chức các chương trình, hoạt động lành mạnh, hữu ích cho sinh viên. Một số hoạt động mà Liên chi đoàn khoa đã tổ chức là:

‘’Đông ấm yêu thương’’ – Đội SVTN khoa XD Công trình biển & Dầu khí "

Khoa XD Công trình biển & Dầu khí một trong số những khoa đi đầu trong hoạt đông đoàn và phong trào thanh niên cảu trường  Đại học Xây dựng. Tuy số lượng sinh viên hằng năm tuyển vào khoa tương đối ít so với những khoa khác nhưng liên chi đoàn cùng ban chủ nhiêm khoa đã và đang cố gắng hướng tới những chương trình lớn, mang đậm dấu ấn của khoa và phục vụ lợi ích tối đa cho sinh viên. Giúp sinh viên có đủ kĩ năng khi ra trường và tìm được công việc tốt. Trong năm học tới liên chi đoàn và ban chủ nhiêm khoa sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình gắn liền với sinh viên trong khoa góp phần xây dựng nên thành công về phong trào hoạt động của khoa cũng như của nhà trường.