LIÊN CHI ĐOÀN KHOA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Liên chi Đoàn khoa Vật liệu Xây dựng là đơn vị trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Xây dựng, trải qua những năm tháng hình thành và phát triển cùng khoa Vật liệu Xây dựng, Liên chi đoàn luôn là lực lượng tiên phong, phát huy tinh thần tuổi trẻ, xung kích và sáng tạo, đại diện cho tiếng nói của các đoàn viên sinh viên cũng như đoàn viên cán bộ Khoa Vật liệu xây dựng.

Với truyền thống và lòng nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ đoàn, Liên chi Đoàn Khoa Vật liệu xây dựng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên, có được sự tin tưởng và tín nhiệm của Ban chủ nhiệm Khoa cũng như các Thầy cô giáo. Trong thời gian vừa qua, Liên chi đoàn đã có nhiều đóng góp trong việc đẩy mạnh các phong trào của sinh viên cũng như các hoạt động của Khoa Vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, Liên chi đoàn Khoa Vật liệu xây dựng cũng được đánh giá là một trong những Liên chi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn – Hội của Trường Đại học xây dựng.

Liên chi Đoàn Khoa Vật liệu xây dựng là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, sinh viên Khoa Vật liệu xây dựng, là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, sinh viên, tổ chức và phát động các phong trào, các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên trong Khoa; đồng thời cũng là cầu nối giữa sinh viên với Ban chủ nhiệm Khoa, là đại diện cho tiếng nói là nguyện vọng của các bạn sinh viên.

Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, việc nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên luôn được xem là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt trong tất cả hoạt động của Liên chi Đoàn Khoa Vật liệu xây dựng. Liên chi Đoàn khoa Vật liệu xây dựng có vai trò quan trọng trong sự phát triển công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên, định hướng và tổ chức các hoạt động bổ ích cho cho sinh viên, rèn luyện kỹ năng mềm cũng như ý thức cộng đồng cho từ các nhân Đoàn viên sinh viên trong Khoa.

Học tập và nghiên cứu khoa học cũng là một trong những thế mạnh của sinh viên Khoa vật liệu xây dựng. Liên chi đoàn luôn tiên phong trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin và động viên tinh thần các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu Khoa học. Thực tế cho thấy, Khoa Vật liệu xây dựng là Khoa có tỷ lệ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đông nhất trong các Khoa và là một trong ba khoa có số lượng đề tài được nghiệm thu cao nhất.

Ý thức tự rèn luyện của mỗi sinh viên đã cao hơn trước, với tinh thần năng động, sáng tạo, ham học hỏi, chủ động vươn lên tiếp cận với cái mới bên cạnh đó lòng nhân ái, nhân văn, tính tích cực và tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức chia sẻ, tương thân, tương ái của sinh viên ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ hơn.

Một vai trò quan trọng của Liên chi Đoàn đó là phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu Đoàn viên ưu tú xét kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam. Luôn thể hiện và lực lượng tiên phong, đội dự bị vững chắc và tin cậy của Đảng.

Với nhiệm vụ là cầu nối gắn kết giữa các bạn sinh viên trong Khoa với nhau và giữa các thế hệ sinh viên với các thế hệ cán bộ, giảng viên, Liên chi đoàn thường xuyên tổ chức các chương trình, hoạt động lành mạnh, hữu ích cho sinh viên.

Ngoài các hoạt động điển hình như trên, Liên chi Đoàn và các đoàn viên còn có rất nhiều các hoạt động thiết thực khác:

  • Khảo sát tình hình làm việc của sinh viên sau khi ra trường
  • Tham quan chuyên ngành thường niên cho sinh viên ngành Vật liệu xây dựng
  • Các hoạt động thiện nguyện có nhiều ý nghĩa như: Đông ấm tình thường, Lập Chiệng yêu thương…
  • Bên cạnh các hoạt động ngoại khóa, việc học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên còn mang lại những thành tích cao cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa và Nhà trường.

Tuy với số lượng sinh viên không lớn nhưng sinh viên Khoa Vật liệu xây dựng đã thực sự đoàn kết, tạo nên sức mạnh tập thể cho Liên chi Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như tạo được tiếng vang trong các hoạt động chung của Nhà trường. Liên chi Đoàn khoa Vật liệu xây dựng đã thực sự tạo được dấu ấn riêng và chất riêng của sinh viên Vật liệu xây dựng, câu nói” Chúng ta tuy không phải là những người  mạnh nhất nhưng chúng ta có chất riêng của Vật liệu Xây dựng” đã trở thành khẩu hiệu và là động lực cho các thế hệ đoàn viên sinh viên Khoa Vật liệu xây dựng nỗ lực phấn đấu và phát huy truyền thống tốt đẹp.