Liên chi Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin

Liên chi Đoàn khoa Công Nghệ Thông Tin (CNTT)  là đơn vị trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Xây dựng. Trải qua nhiều năm hoạt động, cho đến nay Liên chi Đoàn khoa CNTT đang quản lý 42 Chi đoàn trực thuộc và các Câu lạc bộ học tập và Đội sinh viên tình nguyện khoa CNTT.

Với truyền thống, lịch sử hình thành và phát triển của mình, Liên chi Đoàn Khoa CNTT luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ở công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên, đạt được sự tín nhiệm của Ban chủ nhiệm khoa CNTT và đã góp phần không nhỏ trong việc đẩy mạnh các phong trào, hoạt động trong rất nhiều thế hệ sinh viên của khoa nói riêng và của toàn trường nói chung.

Liên chi Đoàn Khoa CNTT là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, sinh viên Khoa CNTT, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Ban chủ nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, sinh viên, tổ chức và phát động các phong trào, các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, việc nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên luôn được xem là mục tiêu cơ bản, xuyên suốt trong tất cả hoạt động của Liên chi Đoàn Khoa CNTT. Cùng với sự phát triển công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, thái độ và ý thức của sinh viên đã có chuyển biến tích cực; nhiều sinh viên đã quan tâm hơn và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào Thanh niên do Liên chi Đoàn Khoa CNTT tổ chức.

Với nhiệm vụ là cầu nối gắn kết giữa các bạn sinh viên trong khoa với nhau và giữa sinh viên với giảng viên, Ban chấp hành Liên chi đoàn thường xuyên kết hợp với Ban chủ nhiệm Khoa để tổ chức các chương trình, hoạt động lành mạnh, hữu ích cho sinh viên. Một trong số những hoạt động mà Liên chi đoàn khoa CNTT đã tổ chức là:

- Chương trình chào tân sinh viên Khoa CNTT

 

Chương trình kỉ niệm 15 năm thành lập Khoa CNTT

- Đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”

- Giải bóng đá truyền thống của Khoa CNTT

Đội bóng các lớp chụp cùng thầy Nguyễn Xuân Linh – Phó trưởng Khoa CNTT

- LCĐ Khoa CNTT tổ chức buổi gặp mặt và nói chuyện với sinh viên về hoạt động NCKH

Ngoài hoạt động của Liên chi đoàn thì các đơn vị trực thuộc Liên chi cũng đã góp một phần không nhỏ công sức để phát triển các hoạt động Đoàn, Hội của sinh viên. Các đơn vị đó bao gồm:

  • Câu lạc bộ học tập của Liên chi Đoàn
  • Đội sinh viên tình nguyện khoa CNTT