Lễ kỷ niệm 65 năm đào tạo, 55 năm thành lập của Trường ĐHXD Hà Nội

Lễ kỷ niệm 65 năm đào tạo, 55 năm thành lập, công bố Quyết định đổi tên trường và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Fanpage của Trường ĐHXD Hà Nội.

- Thời gian: 9h00 thứ Sáu, ngày 19/11/2021

- Link page: https://www.facebook.com/truongdhxaydung