LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CHUYỂN CHÍNH THỨC (THÁNG 3/2023)

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CHUYỂN CHÍNH THỨC (THÁNG 3/2023)

💥Lễ kết nạp đảng viên

Chúc mừng 5 đồng chí đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng:

1. Bùi Hoàng Anh

2. Hoàng Nguyệt Ánh

3. Đào Xuân Khải

4. Phùng Đức Hiếu

5. Nguyễn Huy Hưng

Các đồng chí là các đoàn viên ưu tú có thành tích học tập tốt và tham gia tích cực các hoạt động của lớp, của khoa được đoàn thể giới thiệu kết nạp Đảng. Sau khi hoàn thành hồ sơ kết nạp, ngày 16/03 các đồng chí đã chính thức trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

💥Lễ chuyển đảng viên chính thức:

Gồm 3 đồng chí :

- Nguyễn Doãn Tuấn

- Nguyễn Phú Hưng

- Đỗ Đức Thắng

🍀Chúc mừng các đồng chí đã chuyển đảng chính thức. Hy vọng các đồng chí tiếp tục phấn đấu và phát huy hơn nữa, xứng đáng là một người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.