KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT HƯỚNG NGHIỆP (KHÓA 15)

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT HƯỚNG NGHIỆP (KHÓA 15)

DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT

(Dự án Xúc tiến Phát triển Nguồn nhân lực Nhật – Việt)

Thời gian tuyển sinh đến ngày 08/12/2022

Đăng ký hồ sơ tại http://bit.ly/apply-jpcareer

Chi tiết thông tin tuyển sinh xem tại: https://www.jpcareer.jp/lienhe/

Nếu gặp khó khăn khi đăng ký hãy liên hệ với dự án qua Fanpage hoặc Email hỗ trợ.

- - - - -

Dự án Xúc tiến Phát triển Nguồn Nhân lực Nhật - Việt (JPCAREER)

Liên hệ: Phòng 802, Viện Công nghệ cao Việt Nhật, Toà nhà thí nghiệm, Trường Đại học xây dựng, Hà Nội.

Email: info@jpcareer.jp