KHAI MẠC PHIÊN 2 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2023 - 2025

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đi trước, phấn khởi trước kết quả của Đại hội; với ý chí sinh viên Xây dựng nêu cao tinh thần “Đoàn kết – Hội nhập – Sáng tạo – Bền vững”, phát huy vai trò chủ thể trong mọi hoạt động, tự tin hội nhập, kiến tạo tương lai, góp phần xây dựng Nhà trường, Thủ đô và đất nước văn minh, hiện đại và phát triển. Đại hội hy vọng rằng mỗi đại biểu sẽ mang đến cho sinh viên khí thế và tinh thần quyết tâm của Đại hội, của diễn đàn sinh viên ngày hôm nay, hãy tổ chức và động viên hội viên, sinh viên toàn trường thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người sinh viên Xây dựng, sẵn sàng bước vào cơ chế tự chủ toàn diện của Nhà trường.

Cùng điểm qua toàn cảnh Đại hội phiên 2 trong không khí phấn khởi, vui tươi chào đón một chặng đường mới thành công rực rỡ!