KẾT QUẢ KỲ THI OLYMPIC TOÀN QUỐC 2023

Tại kỳ thi Olympic năm học 2023, trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tham gia các môn Vật lý, Toán học, Hoá học, Tin học, Cơ học và đã đạt được nhiều thành tích

Các môn Olympic Cơ học - nội dung đồng đội đã đạt được các thành tích như sau:

- Giải nhất môn Cơ học kết cấu

- Giải nhất môn Cơ học đất

- Giải nhì môn UDTN trong Sức bền vật liệu

- Giải ba môn Cơ học kỹ thuật

- Giải ba môn Sức bền vậy liệu

- Giải ba môn UDTH trong Nguyên lý máy

Các môn Olympic Cơ học - giải cá nhân đã có những thành tích như sau:

- 3 Giải nhì môn Cơ học kỹ thuật

- 4 Giải ba môn Cơ học kỹ thuật

- 2 Giải nhì môn Sức bền vật liệu

- 4 Giải ba môn Sức bền vật liệu

- 1 Giải nhì môn Cơ học kết cấu

- 5 Giải ba môn Cơ học kết cấu

- 1 Giải ba môn Thuỷ lực

- 2 Giải nhất môn Cơ học đất

- 7 Giải nhì môn Cơ học đất

- 6 Giải ba môn Cơ học đất

- 1 Giải nhì Nguyên lý máy

- 2 Giải ba Nguyên lý máy

- 1 Giải ba Chi tiết máy

- 2 Giải nhì môn UDTH trong Sức bền vật liệu

- 2 Giải ba môn UDTH trong Sức bền vật liệu

- 1 Giải nhì môn UDTH trong Nguyên lý máy

- 3 Giải ba môn UDTH trong Nguyên lý máy

- 2 Giải ba môn UDTH trong Chi tiết máy

Môn Vật lý

- 4 Giải nhì

- 1 Giải ba

- 1 Giải khuyến khích

Môn Tin học

- 1 Giải nhì

- 2 Giải khuyến khích

Toán học

- 1 Giải ba

Môn hoá học

- 4 Giải ba

- 1 Giải khuyến khích

Xin chúc mừng những thành tích các đội tuyển Olympic trường Đại học Xây dựng đã đạt được trong kỳ thi vừa qua.