HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXVII, NHIỆM KỲ 2022 - 2024

Chúc mừng các Đ/c đã được bầu vào BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 - 2024:

1, Đ/C Nguyễn Ngọc Hiếu - Khoa XDDD & CN

2, Đ/C Bùi Hoàng Long - Chủ nhiệm CLB TCM

3, Đ/C Nguyễn Quang Kiên - Phó Chủ tịch HSV

Xin chúc mừng hai Đ/c được kiện toàn vị trí Phó bí thư Đoàn trường:

1, Đ/c Vũ Chí Công - Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

2, Đ/c Trần Ngọc Quân - Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng