HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ SINH VIÊN

--*--

 

 

 

 

 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Đối với người vào Đảng là Sinh viên

 

STT

Mẫu biểu

Tên Văn bản

Ghi chú

1

Mẫu 1-KNĐ

Đơn xin vào Đảng.

Người xin vào đảng tự viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4

2

CN-NTVĐ

Giấy chứng nhận học lớp

“Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”.

Nhận tại VP đảng ủy trường

3

Mẫu 2-KNĐ

Lý lịch của người xin vào Đảng đã hoàn tất quá trình thẩm tra xác minh, kết luận.

Người xin vào đảng tự viết tay theo “Quyển lý lịch của người xin vào Đảng” được cấp

4

Mẫu 10-KNĐ

Bản tự kiểm điểm của người xin vào Đảng.

Người xin vào Đảng thực hiện

5

Mẫu 3-KNĐ

Giấy giới thiệu của 01 đảng viên chính thức

Đảng viên hướng dẫn thực hiện

6

Mẫu 6-KNĐ

Biên bản họp Chi đoàn

Chi đoàn thực hiện

7

Mẫu 5-KNĐ

Nghị quyết Chi đoàn

8

Mẫu 4-KNĐ

Nghị quyết Đoàn trường

BCH Đoàn trường thực hiện

9

 

Bảng xác nhận kết quả học tập

Bảng xác nhận điểm TB hai kì gần nhất và bảng điểm toàn khóa xin ở phòng đào tạo

10

Nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội

11

Mẫu 5-KNĐ

Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức CT-XH và chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Chi bộ thực hiện

12

 

Biên bản họp chi bộ

Chi bộ thực hiện

12

Mẫu 6-KNĐ

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ (kèm theo Biên bản họp chi bộ)

Chi bộ thực hiện.