GIỚI THIỆU ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

1. Giới thiệu

Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trường Đại học Xây dựng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường và Thành đoàn Hà Nội. Trải qua hơn 60 năm đào tạo, 50 năm thành lập của Nhà trường, Đoàn Thanh niên trường có nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Đoàn viên, sinh viên; tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho Đoàn viên, sinh viên thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động.                         

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn cấp trên và Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Nhà trường cùng sự hỗ trợ của các đơn vị chức năng trong Trường, Đoàn Thanh niên trường Đại học Xây dựng đang phát triển ngày càng lớn mạnh, trưởng thành và luôn tham gia tích cực trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường và Đoàn cấp trên tổ chức. Đoàn Thanh niên trường đã được Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng trao tặng bằng khen và cờ thi đua; nhiều năm liền được Trung ương Đoàn, Thành Đoàn công nhận là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào Thanh niên – Sinh viên.

2. Chức năng - Nhiệm vụ

  • Tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục lối sống cho Đoàn viên thanh niên.
  • Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần, góp phần tập hợp, thu hút và định hướng giá trị cho Đoàn viên Thanh niên.
  • Tham gia xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng học tập và Nghiên cứu khoa học trong sinh viên và cán bộ trẻ Nhà trường.
  • Xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở, bồi dưỡng phát triển Đảng trong Đoàn viên Thanh niên.
  • Kết hợp các tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên trong Nhà trường

3. Cơ cấu tổ chức

Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Xây dựng được tổ chức theo 3 cấp:

- Cấp Đoàn trường: Ban chấp hành Đoàn trường khóa 25 nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 27 đồng chí trong đó 09 Ủy viên Ban thường vụ, 03 Phó bí thư và 01 Bí thư.

- Cấp Liên chi đoàn gồm: 

  • 11 Liên chi đoàn: Khoa Xây dựng DD&CN, Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng, Khoa Xây dựng Cầu đường, Khoa Kỹ thuật Môi trường, Khoa Cơ khí Xây dựng, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Xây dựng công trình thủy, Khoa Xây dựng Công trình Biển & Dầu khí, Khoa Vật liệu Xây dựng và Ban Kỹ sư Chất lượng cao;
  • 12 Chi đoàn cán bộ: Khoa Xây dựng DD&CN, Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng, Khoa Xây dựng Cầu đường, Khoa Kỹ thuật Môi trường, Khoa Cơ khí Xây dựng, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Xây dựng công trình thủy, Khoa Xây dựng Công trình Biển & Dầu khí, Khoa Vật liệu Xây dựng, Khoa Lý luận chính trị & các Bộ môn trực thuộc Trường và khối Phòng – Ban.

- Cấp Chi đoàn: gồm khoảng 320 Chi đoàn.