Giải Thể thao sinh viên truyền thống trường Đại học Xây dựng Hà Nội 2022-2023

Các bạn ơi! Thêm một kênh tiếp nhận Info đăng ký tham gia Hội thao của tất cả các bạn, bên cạnh các link riêng của kênh Liên chi Đoàn mỗi khoa.

Link đăng ký (theo kênh Đoàn trường): https://docs.google.com/.../1AgL7uXHnIjd7Em5RwAVn.../edit...

Các bạn nhớ điền theo đúng khoa mình đang theo học nhé.

NHANH TAY ĐĂNG KÝ ĐỂ THẮP LỬA CHO TINH THẦN THỂ THAO CỦA TRƯỜNG XÂY CHÚNG MÌNH NHÉ !!!