Đoàn cơ sở “3 chủ động”: Giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đoàn

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Xây Dựng Hà Nội đã thực hiện hướng dẫn về xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn trường, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tăng cường niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, sinh viên. BTV đoàn trường cũng đã quán triệt, triển khai Hướng dẫn đến cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn trường trong đó nhấn mạnh việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chủ động tham mưu cấp ủy và phối hợp với các tổ chức liên quan là những nội dung quan trọng thể hiện vai trò, tính chủ động của tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh.

1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở đơn vị

Các Đoàn cơ sở trong toàn trường đã chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, đề xuất của từng đoàn viên, thanh thiếu niên, kịp thời thông tin chính xác, đặc biệt chú trọng qua các kênh thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,...). Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên được thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức như: tăng cường đi công tác cơ sở để tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, sinh viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Câu lạc bộ, Đội, nhóm, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, đặc biệt là kết quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội hình nồng cốt chính trị của Đoàn,… Qua đó kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, sinh viên và giải quyết kịp thời những vướng mắc còn tồn tại, từ đó tổ chức các hoạt động đạt kết quả cao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác

Để thực hiện tốt hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học, các đoàn khoa đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, phối hợp hoạt động với các tổ chức Đoàn thể - Hội nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Ngoài ra, các đoàn khoa đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của khoa mình; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, sinh viên; triển khai thực hiện công trình, phần việc của thanh niên theo nghị quyết, kế hoạch đề ra và chỉ tiêu được phân bổ. Song song đó, cơ sở Đoàn (Chi đoàn cơ quan) phối hợp cùng Công đoàn tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên và ngày lễ lớn trong tháng như: Hội thao truyền thống, Thi nấu ăn, cắm hoa, karaoke,... thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Để các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ, các đoàn khoa đã chủ động quản lý việc sinh hoạt của các chi đoàn trực thuộc thông qua việc kịp thời cung cấp tài liệu sinh hoạt hàng tháng cho các chi đoàn trên trên Trang thông tin của đoàn trường hằng tháng. Để sử dụng hiệu quả tài liệu, sau khi nhận được tài liệu do Đoàn trường gửi, các Đoàn khoa thông báo, phổ biến đến các chi đoàn được biết để sử dụng tài liệu; Các Đoàn khoa hàng tháng gửi email cho các chi đoàn làm tài liệu sinh hoạt hàng tháng, đảm bảo 100% Bí thư chi đoàn đều có tài liệu. Sau đó, các chi đoàn sẽ biên soạn tài liệu hướng dẫn, cung cấp thông tin sinh hoạt Đoàn phù hợp với chương trình công tác của khoa mình thông qua nhiều hình thức đa dạng như: Diễn đàn, tọa đàm, hội nghị triển khai công tác chuyên môn, hội thi, các hoạt động về nguồn, các buổi lễ, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước,…

 

3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan

Các Đoàn khoa đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các tổ chức Đoàn thể, Hội để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn thể, Hội trong thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, Đoàn cấp trên giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên của khoa mình.