ĐĂNG KÝ THI SINH VIÊN GIỎI NĂM HỌC 2020 – 2021

Mức khen thưởng:

- Giải Nhất: 1.500.000đ/ giải + Giấy khen của Hiệu trưởng

- Giải Nhì: 1.000.000đ/giải + Giấy khen của Hiệu trưởng

- Giải Ba: 500.000đ/giải + Giấy khen của Hiệu trưởng

17 môn thi: Vật lý, Tin học, Toán học (Đại số tuyến tính & Giải tích), Hóa học, Sức bền vật liệu, Ứng dụng tin học trong Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Ứng dụng tin học trong Cơ học kết cấu, Cơ học đất, Thủy lực, Chi tiết máy, Cơ học lý thuyết, Nguyên lý máy, Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy, Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Thời gian đăng ký: từ 03/12/2020 đến 30/12/2020

- Sinh viên đăng ký thi tại Văn phòng Đoàn TN (Phòng 14 nhà H3)

- Hoặc đăng ký online: 

Mức khen thưởng:

- Giải Nhất: 1.500.000đ/ giải + Giấy khen của Hiệu trưởng

- Giải Nhì: 1.000.000đ/giải + Giấy khen của Hiệu trưởng

- Giải Ba: 500.000đ/giải + Giấy khen của Hiệu trưởng

17 môn thi: Vật lý, Tin học, Toán học (Đại số tuyến tính & Giải tích), Hóa học, Sức bền vật liệu, Ứng dụng tin học trong Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Ứng dụng tin học trong Cơ học kết cấu, Cơ học đất, Thủy lực, Chi tiết máy, Cơ học lý thuyết, Nguyên lý máy, Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy, Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Thời gian đăng ký: từ 03/12/2020 đến 30/12/2020

- Sinh viên đăng ký thi tại Văn phòng Đoàn TN (Phòng 14 nhà H3)

- Hoặc đăng ký online: https://docs.google.com/.../1MqJD3R8SKCqDOR.../edit...

(truy cập thông tin được cập nhật liên tục qua page: doanthanhniendhxd)

Lịch ôn luyện (dự kiến): 03 tuần, từ 11/01/2021 - 29/01/2021

Lịch thi (dự kiến): Chủ nhật, ngày 31/01/2021

(truy cập thông tin được cập nhật liên tục qua page: doanthanhniendhxd)

Lịch ôn luyện (dự kiến): 03 tuần, từ 11/01/2021 - 29/01/2021

Lịch thi (dự kiến): Chủ nhật, ngày 31/01/2021

Tin tức nổi bật