CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐỀ CỬ 96 THỦ KHOA XUẤT SẮC TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 LÀ THỦ KHOA XUẤT SẮC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong 20 năm qua, Lễ tuyên dương “Thủ khoa xuất sắc” tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội được Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 2.067 Thủ khoa, đã lan toả và khích lệ tinh thần hiếu học của thanh thiếu nhi, phát huy chính sách trọng dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước. Năm 2023 là năm thứ 21 tiếp tục được Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố quan tâm và tổ chức tuyên dương.

Ngày 15/9/2023 vừa qua, Hội đồng xét chọn Thủ khoa xuất sắc Thành phố đã tiến hành xét chọn và thông qua danh sách 96 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2023. Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị: ban Dân vận Thành ủy, ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố. Danh sách 96 Thủ khoa xuất sắc sẽ được chuyển sang ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố để tiếp tục làm quy trình thẩm hồ sơ, tham mưu Quyết định công nhận trình UBND Thành phố ký ban hành.

Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 06/10/2023 tại sân Thái học - Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám. Lễ ghi danh sổ vàng và Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 05/10/2023.

Link danh sách 96 TKXS năm 2023: https://drive.google.com/.../1TUNibsAWfCaibxH0vYZ.../view...