[Thông báo của Chi bộ Sinh viên]

- Chi Bộ Sinh viên Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các đảng viên K66 kết nạp từ địa phương, các đồng chí hoàn thiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng từ địa phương về Chi Bộ Sinh viên theo hướng dẫn phía dưới. Quy trình hoàn toàn giống với Khóa 65.

- Các đồng chị hoàn thiện sớm thủ tục để việc sinh hoạt không bị gián đoạn.

- Các câu hỏi cần giải đáp, liên hệ để hoàn thiện hồ sơ chuyển Đảng: SĐT 0973399450, Phạm Thị Thuỳ Linh, Chi uỷ Chi bộ Sinh Viên!