[PHIÊN 1] - ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2023 - 2025

Trong bầu không khí đầy phấn khởi của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Xây dựng Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2025, quý Đại biểu các cấp Trung ương, Thành phố, thầy cô trong Ban Giám Hiệu, các phòng Ban lãnh đạo nhà Trường cùng toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý đã có mặt để tham dự sự kiện trọng đại!

Tại đây, Đại hội đã diễn ra theo trình tự:

- Hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.

- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Xây dựng Hà Nội lần thứ XX và Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2023

- Hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội khóa XX, nhiệm kỳ 2023 – 2025

- Hiệp thương bầu Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội khóa XX, nhiệm kỳ 2023 – 2025

Kết thúc Phiên 1, Đại hội đã nhất trí 100% về việc hiệp thương thống nhất bầu 05 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch; 02 đồng chí tham gia Đoàn Thư ký; 05 đồng chí tham gia Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; 27 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường và 05 đồng chí tham gia Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường khóa XX, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Thông báo Phiên Đại hội thứ 2 sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 17/6/2023 tại tầng 2 Hội trường G3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.