“Ngày Chủ nhật xanh”: Thông điệp ý nghĩa bảo vệ môi trường của sinh viên HUCE

 

Cứ đến ngày Chủ nhật hàng tuần, tuổi trẻ HUCE lại ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các khu giảng đường, quét dọn phòng học, khu hành lang, thư viện; trông mới và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền về việc không sử dụng nhựa 1 lần, hộp xốp, phân loại rác sinh hoạt để bảo vệ môi trường.

Điển hình là mới đây, Đội SVTN trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với sự tham gia của gần hơn 200 đoàn viên. Theo đó, các đoàn viên đã dọn rác, đồng thời tuyên truyền, vận động các bạn sinh viên giữ gìn trật tự đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, xây dựng khu giảng đường không rác, xanh - sạch - đẹp.

Thông qua các hoạt động "Chủ nhật xanh, các bạn đoàn viên sinh viên HUCE đã từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.