[HUCE_InTech 2023] CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO & KHỞI NGHIỆP SV

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN, HUCE-INTECH 2023

Cuộc thi gồm 2 vòng:

– Vòng Sơ loại: Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp, dự án sáng tạo: Được thực hiện trên nền tảng số tại địa chỉ:

https://vitanedu.com/.../y-tuong-sang-tao-va-khoi-nghiep...

– Vòng Chung kết: Trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Kế hoạch tổ chức chi tiết tại:

https://khcn.huce.edu.vn/thong-bao-to-chuc-cuoc-thi-y.../...