[ Giọt Hồng Xây Dựng 2023 ]

Vậy là buổi hiến máu ngày 27/4 của Giọt Hồng Xây Dựng 2023 đã chính thức khép lại.

Chúc cho MXD cũng như toàn thể Hucer có 1 sức khoẻ, tinh thần thật tốt để tham gia và phát triển các hoạt động ý nghĩa như này nhé