[SINH HOẠT ĐOÀN THÁNG THANH NIÊN 2022]

📍 Thực hiện chỉ đạo của ĐTN trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc triển khai sinh hoạt BCH đoàn trong tháng thanh niên 2022, ngày 18/03/2022 BCH Đoàn trường đã tổ chức sinh hoạt với chủ đề "Tháng Thanh niên".

📍 Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp đoàn viên, thanh niên các chi đoàn nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 91 năm rèn luyện, trưởng thành.

📍 Qua buổi sinh hoạt đoàn, các đồng chí trong BCH được khơi dậy và phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường tinh thần đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong thanh niên và xã hội.