[HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022]

Ngày 10/3, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022".

Chủ trì hội nghị có:

- Đ/c Ngô Kim Tuân - Bí thư ĐTN Trường

- Đ/c Nguyễn Trung Luân - Phó Bí thư ĐTN Trường, Chủ tịch HSV

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Kim Tuân khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay, do đó, cần có sự chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thường xuyên.

Phải kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường công tác đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết định kỳ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền.